Meracie zariadenia Data Harvest

Meracie zariadenia spoločnosti Data Harvest tvoria ucelený systém (zariadenia na zber dát so softvérom EasySence a meracie senzory) určený na meranie rôznych fyzikálnych veličín a v spojení s počítačom predstavujú nový moderný spôsob ich merania a analýzy, určených pre základné a stredné školy. Spôsob merania a analýzy veličín je jednoduchý a intuitívny a rýchlo si ho osvojí každý učiteľ i žiak. Meranie sa môže uskutočňovať tak v exteriéri za pomoci prenosných zariadení, ako aj v interiéri napojením na počítač.

Za pomoci softvéru EasySence môžeme analyzovať a zobraziť všetky namerané veličiny rôznymi spôsobmi: odmeraním, momentovým zobrazením, grafom, osciloskopom i časovaním. Produkty EasySence sú určené pre predmety Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, prípadne vyučovanie o životnom prostredí. Súčasťou balenia produktov EasySence je program EasySence a prenosná taška.

 

Aktuality

Ako používajú meracie zariadenia Data Harvest slovenské školy

10.01.2012 10:12
Základná škola Bošany má prívlastok " jedinečná, výnimočná". Je to kvôli tomu, pretože vo veľkej miere využívajú inovatívne technológie vo vyučovacom procese. Napr. vo vyučovacom procese na hodinách biológie, fyziky a chémie používajú meracie zariadenia Data Harvest. Pozrite si video Základnej...

Uskutočnili sme seminár pre fyzikárov a chemikárov v spolupráci so Základnou školou Pusté Uľany

21.06.2011 11:03
Seminár sa konal 30.5.2011 v Pustých Uľanoch, ZŠ Pusté Uľany. Seminár zorganizoval pán riaditeľ Ondrej Borek v spolupráci s našou spoločnosťou. Seminár bol veľmi zaujímavý, informatívny a pútavý. Pán riaditeľ Ondrej Borek predviedol veľa krásnych pokusov, pri ktorých používal meracie...